De Balokken in Wervik

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft ondertussen vrijwel het gehele eiland volledig ingericht met de financiële steun vanuit het Interregproject Corrid'or. Een voormalige hoeve met bijhorende ast blijft privaat. Binnen het eiland zijn er ook een speelbos, een trekkerscamping en betere uitrusting van de plezierhaven.
De Balokken is een 20 hectare groot park in de gemeente Wervik, vlak aan de taalgrens en de grens met Frankrijk. Het park is ontstaan in 1991 na het rechttrekken van de Leie tussen de gemeenten Komen en Wervik. Dat was nodig om grotere binnenschepen toe te laten op de economisch interessante Leie. Men verhoogde de laaggelegen gronden langs de nieuwe Leie met de uitgegraven grond. Het eiland dat zo ontstond, is ongeveer 36 hectare groot waarvan 20 hectare als park dienstdoet. De Balokken waren geboren.


Rietvelden, graslanden, loofbomen en moerassige delen met houten loopsteigers wisselen er elkaar af. De laagst gelegen gronden worden ingericht als natte graslanden. Deze 'Leiemeersen' zijn niet toegankelijk zijn voor het publiek maar er is wel een vogelkijkhut. De hoger gelegen gronden zijn recent bebost en zullen binnen een tiental jaar ontwikkeld zijn tot speelbos. Op de top van het eiland heeft de stad Wervik een cafetaria en een kleine jachthaven ingericht. Er is ook een voet- en fietserbrug over de Oude Leie naar Wervicq-sud (Frankrijk),
Het natuurdomein De Balokken vormt de groene long van de stad Wervik. Het Nationaal Tabaksmuseum, vanuit het natuurdomein makkelijk te bereiken via de rode wandelbrug, nodigt de bezoeker uit om kennis te maken met het rijke Belgische tabaksverleden.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
ANB
Actor
stad Wervik
Afbeelding