Herontwikkeling Lys Yarns tot educatieve groenzone (Zulte)

 

De voormalige bedrijfssite Lys Yarns wordt gesloopt en gesaneerd in 2022.

De site zal herontwikkeld worden in de vorm van een publiek private samenwerking vanaf 2023.  Het volledige terrein heeft een oppervlakte van 23.750 m².

Bij de herontwikkeling wordt via de projectdefinitie van het PPS-project de maximale bebouwing vastgelegd en hoe de groenzones met publiek karakter dienen aan te sluiten op de groenzone die in eigen beheer zal ontwikkeld worden als publieke ruimte.   Deze publieke ruimte omhelst de achterste 4.800 m² en blijft eigendom van de gemeente Zulte.  De gemeente Zulte wenst deze zone te ontwikkelen tot een ecologische educatieve speelzone met buffering van hemelwater. 

Deze publieke ruimte zal via een groene ader tot aan de Leie lopen.

In dit project wensen we in te zetten op de koppelkansen gezien de nabijheid van het woonzorgcentrum, de vrije basisschool en in de toekomst ook 2 groepsopvangen, een 30-tal bejaardenwoningen en een aantal woongelegenheden voor begeleid zelfstandig wonen.  Bovendien komen er ook nog een kleine 100 woonentiteiten in private ontwikkeling gaande van eenkamerappartementen tot luxe-appartement met zicht op de Leie. De nieuwe groenzone zal de ontmoetingsplek bij uitstek worden voor al deze doelgroepen, die van hieruit perfect kunnen gaan wandelen tot aan de Leie of tot het centrum van Zulte waar alle andere projecten en bossen ontwikkeld worden.  Op de perceelgrens zal een buffering van hemelwater voorzien worden van 140 m over een breedte van 5 à 6 m.  (840 m²) .   In de groenzone zelf zal ook plaats zijn voor water in de vorm van een wadi (100 m²) eventueel met een brug of stapstenen.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Meer informatie

Contact

Sofie Dierick, Centrumstraat 8, 9870 Zulte, 0478/56.39.59, sofie.dierick@zulte.be

Afbeelding
Afbeelding