Heulebeek - centrum Heule

De Heulebeek doorkruist het centrum van Heule. De beek wordt regelmatig geconfronteerd met zeer hoge waterpeilen. Gezien de beek de woonkern van Heule kruist zorgt dit regelmatig voor kritieke toestanden en wateroverlast.

Om Heule te beschermen te beschermen tegen deze hoge waterpeilen bouwde de VMM een bypass. De bypass werd gebouwd afwaarts de Zeger van Heulestraat, onder de Warande richting Emiel Hullebroucklaan.  Het beekprofiel tussen de Zeger van Heulestraat en de Warande zorgt op vandaag voor een opstuwing van het waterpeil. Door de bypass te bouwen kan het water sneller evacueren en dalen de waterpeilen in het centrum van Heule.

Om de Heulebeek nog meer ruimte te geven zal de VMM in samenwerking met de stad Kortrijk de winterbedding van de Heulebeek ten zuiden van de Zeger Van Heulestraat verder uitbreiden. Dit project werd geinitieerd bij de heraanleg van Heuleplaats. Er werd gezocht naar een plaats om collectief water te kunnen stockeren voor een ruimer opwaarts gebied. De vrije gronden van stad Kortrijk langs de Heulebeek tussen de Stijn Streuvelslaan en Zeger van Heulestraat leken hiervoor de ideale locatie. De VMM en stad Kortrijk zagen hier een opportuniteit om samen te werken aan waterveiligheid.

Samen met realisatie van een bypass van de Heulebeek (uitvoering 2018-2019) ter hoogte van de Warande zorgen deze dossiers voor meer waterveiligheid in de dorpskern van Heule.

De Stad Kortrijk besliste bovendien het woongebied tussen de Stijn Streuvelslaan en de Zeger Van Heulestraat niet verder aan te snijden.  De Stad werkt hier aan de realisatie van een groengebied met ruimte voor speelelementen, water en natuurontwikkeling.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Actor
VMM, stad Kortrijk, Leiedal

Meer informatie

Contact

Stad Kortrijk, dienst planning en openbaar domein

Afbeelding