Laadstructuur voor schepen

De installaties van de mechanische laadstructuur van schepen werden als monument geklasseerd vanaf 2009 op grond van hun historisch, sociaal en technisch belang. De structuur werd gebouwd in 1922 en bleef tot 1984 in gebruik, jaar waarin ze definitief werd stilgelegd. Het porfier werd tot aan dit gebouw via de spoorweg vervoerd en hier op schepen geladen. Het project dat nu wordt uitgewerkt, heeft als doel deze in haar genre unieke constructie te behouden, te herwaarderen en in de kijker te stellen. 
De bedoeling hiervan is het gebouw gedeeltelijk te restaureren zodat het veilig is, het te behouden en er een toeristische stopplaats van te maken door de geschiedenis van de structuur en van de steengroeve van Lessen op een didactische manier te vertellen. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
Ville de Lessines
Actor
Le SPW sera sollicité. (Patrimoine et Ravel)

Meer informatie

Contact

Monsieur Hantson Jean-Marie, Chef de bureau technique, Ville de Lessines, 12 Grand Place 7860 Lessines, 068/251546, hantson-jean-marie@lessines.be
Ou 
Madame Legrand sophie, Chef de bureau technique, Ville de Lessines, 12 Grand Place 7860 Lessines, 068/251552, legrand-sophie@lessines.be

Afbeelding
Afbeelding