Leievallei Bissegem en Neerbeek

Een rijk vlasverleden

Aan beide oevers van de Leie lagen vroeger brede moerassige weiden met ontoegankelijke rietvelden. De resten van een tweetal vlasroterijen, roterij Baeckelandt en roterij Ameye, herinneren aan het vlasverleden van Bissegem.

Verborgen natuur
Dwars door Bissegem loopt de Neerbeekvallei. Een groene oase in de dichtstbevolkte deelgemeente van Kortrijk. De Neerbeekvallei is een klein, zeer kwetsbaar, maar zeer waardevol natuurgebied. Het wandelpad is 574 m lang: het loopt van het centrum tot aan de Leie. De Neerbeekvallei heeft verschillende grondsoorten en microklimaten. Hierdoor zijn er zeer gevarieerde biotopen. Er is nog ruigte: een brede basis voor de voedselketen. Door de ltaliaanse populieren is een groot deel in de luwte. Dit is ideaal voor zeer veel insecten.
Natuurpunt heeft ca. 3 ha kunnen aankopen in de Leievallei in Bissegem voor het gebied dat omgedoopt werd tot 'Rotersmeersen', Hiervoor werd een inrichtingsplan opgemaakt dat in 2018 en 2019 zal uitgevoerd worden om tot een waardevol natuurterrein te komen met de focus op botanisch grasland en kleine landschapselementen.
 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
Stad Kortrijk
Actor
Natuurpunt