Natte natuur Laag Vlaanderen

In het kader van rivierherstel wordt parallel met het Seine-Scheldeproject gestreefd naar het opwaarderen van natte natuur in de oorspronkelijke meersgebied van van de Leievallei. Binnen het gebied van Laag-Vlaanderen worden de concrete mogelijkheden bekeken om via natuurinrichting en verder beheer  waardevolle natuur te ontwikkelen waar de passant kan van genieten.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
ANB
Actor
VLM, Stad Wervik
Afbeelding
Afbeelding