Natuureducatief project Havenzicht

Havenzicht is niet de meest voor de handliggende naam voor een natuureducatief project te Avelgem.
Maar deze naam heeft verschillende linken. Naast het terrein was lange tijd een café met deze naam en later ook het voetbalveld, goed gekend bij de plaatselijke bevolking. In 1982 werd dichtbij de Schelde een laagte gevonden, die archeologen interpreteren als een havenkom, waar mogelijks kleine boten tot vlakbij de Romeinse baanpost konden aanleggen. Sedert 1991 is er verderop in de oude afgesneden Scheldearm een kleine binnenhaven.


Het terrein van het voormalige voetbalveld ligt op een deel van het waterwinningsgebied Avelgem - Waarmaarde – Kerkhove, eigendom van De Watergroep. Begin 2017 stopten de sportactiviteiten. Door andere maaibeheren toe te passen op het vroegere grasveld, verhoogt de biodiversiteit. Struiken werden geplant met de hulp van leerlingen van de plaatselijke school. De 24 bomen zijn ‘maandbomen’ voor de kinderen geboren in Avelgem in 2016 en 2017 en werden door deze families aangeplant.


Hooiland, ruigtes en de houtkanten zijn representatief voor het gehele waterwinningsgebied, het onderhoud gebeurt door Agentschap Natuur & Bos. Enkel het gedeelte van het natuureducatief project is publiek toegankelijk. In het schuilhok hangen er infoborden, die uitleg geven over de planten en de dieren die reeds aanwezig zijn of later worden verwacht eens de aanplantingen groter worden.
Er is ook uitleg over de waterwinning die zorgt voor drinkwater voor veel West-Vlaamse gezinnen. Alsook kan er gelezen worden over de tijd van de Romeinen en de belangrijke historische vondsten in dit gebied dat aan de Schelde ligt.

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Gemeente Avelgem
Actor
De Watergroep, Agentschap Natuur & Bos, Gemeente Avelgem
Afbeelding
Afbeelding