Natuurinrichtingsproject Scheldemeersen - Waarmaarde

Natuurinrichtingsproject Scheldemeersen


Langsheen de oevers van de Schelde in West- en Oost-Vlaanderen voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een natuurinrichtingsproject uit in opdracht van de Vlaamse Overheid. Deze projecten willen de oevers van de Schelde zo goed mogelijk inrichten voor de natuur, door betere omstandigheden creƫren voor de ontwikkeling van de fauna en flora.
Natuurinrichting in Waarmaarde
Langsheen de meander in Waarmaarde worden de oevers afgeschuind, het slib geruimd, hengelplaatsen en parkeerplaatsen aangelegd. Aan de monding van de centrale afwateringsgracht op de Rijtgracht wordt een stuw gebouwd, die het waterpeil in de Ruggemeersen in de winter op een vast peil zal houden. Zo komt er 's winters een bijkomende oppervlakte aan plassen voor, die overwinterde vogels aantrekt. In de voorjaar zullen de Ruggemeersen uitdampen.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
VLM
Actor
ANB, gemeente Avelgem

Meer informatie

Contact
Gemeentebestuur Avelgem Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem 056/653030 info@avelgem.be