Steenputje - Izegem

Het RUP voorziet een deelzone in functie van landschappelijke inkleding van de waterloop, alsook een deelzone in functie van onderhoud van de waterloop, teneinde de oeverrand op een ecologische en landschappelijk verantwoorde wijze in te richten en te onderhouden. 

Project locatie

Gemeente
Gebied

Status

Fase
Trekker
Stad Izegem
Afbeelding