Strategisch project voor Denderland

Het Project “Denderland” is een strategisch project ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Het project werd gelanceerd door de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen. Het wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Ath, Lessines, Geraardsbergen, Ninove, Liedekerke, Denderleeuw en Aalst. De provincie Oost-Vlaanderen neemt bovendien de kosten ten laste met betrekking tot de studie die momenteel wordt uitgevoerd door IDEA en JNC International.

De eerste actie die naar voren wordt geschoven, betreft de opmaak van een “ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei”.

De partners van het strategische project willen de Dendervallei als een grensoverschrijdende ruimte op de kaart zetten. Ze zien het gebied als een scharnier dat Vlaanderen en Wallonië verbindt. Een gebied waar de toeristische regio’s Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Pajottenland/Groene Gordel en Wallonie Picarde elkaar ontmoeten.

Dit ontwikkelingsprogramma zal de basis vormen voor de opmaak van een regionaal actieplan dat gericht is op de ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve potentieel van de Dendervallei.

Dit ontwikkelingsprogramma werd op interactieve wijze uitgewerkt, in overleg met tal van actoren. Op basis van verschillende grondige studies en van een intense raadpleging van een brede waaier van stakeholders hebben IDEA en JNC International een aantal concrete actievoorstellen geformuleerd, zowel op transversaal niveau als op het niveau van de strategische actiedomeinen.


Op het einde van deze studie zullen een charter en een actieplan met concrete engagementen worden opgesteld, in het kader van het strategische project Denderland.

Project locatie

Watersysteem
Gebied

Status

Trekker
Provincie Oost Vlaanderen
Actor
IDETA / Lessines / SPW / Ath / Culture.wapi / Contrat de Rivière Dendre

Meer informatie

Contact

IDETA

Quai Saint-Brice, 35
7500 Tournai - Belgique
+32 69 23 47 01
+32 69 23 47 00
info@ideta.be