Twee Hofsteden - Staden

RUP opgemaakt i.f.v. het herbestemmen strategisch gelegen agrarisch gebied i.f.v. creëeren woongebied in het centrum van Staden. De gemeente wenst een duurzaam woonproject te realiseren, ingebed in het ruimtelijk weefsel. Doorheen het plangebied loopt de Paardebeek; deze beekvallei wordt aangegrepen als sturend landschappelijk element voor de ontwikkeling van het gebied, teneinde de ontwikkeling landschappelijk te kaderen. Het landschapspark dient tevens een meerwaarde te betekenen voor het omliggende centrumweefsel. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
Gemeente Staden
Actor
WVI
Afbeelding