Woonproject Leanderhof

Een nieuwe toekomst voor de bedrijfssite van Bekaert in de kern van Zwevegem


Een verlaten industriële site van het bedrijf Bekaert in Zwevegem krijgt een nieuw leven met een maatschappelijk waardevol project. De site is gelegen in het centrum van de gemeente en kan, door zijn strategische ligging, een belangrijke verbindingsrol spelen in de toekomstige stedelijke ontwikkeling rond de zogenaamde ‘groene banaan', de as tussen het oude gemeentehuis en het nieuwe administratief centrum en sportcentrum. De regionale fietsroute wordt eveneens vervolledigd op de oude spoorwegbedding op het terrein.
Waar de nieuwe ontsluitingsweg voor de site aantakt op de Bekaertstraat, ontstaat er een stedelijk plein. Het plein geeft ruimte en perspectief aan het straatbeeld. Nieuwe functies zoals handelsactiviteiten en horeca kunnen hier voorzien worden. Op schaal van de buurt functioneert een centrale parkstrip als ruggengraat van het project. Het programma voorziet grotendeels grondgebonden woningen, kleine handelsactiviteiten, horeca en appartementen voor senioren.

Het project Leanderhof wordt een realisatie van Vanhaerents Development. 

Project locatie

Gemeente
Gebied

Status

Thema
Trekker
Particulier
Actor
Gemeente Zwevegem
Afbeelding
Afbeelding