De geografische grens. Een groen pad van Menen naar Spiere.

De grens omvormen tot een openbare continuïteit – het groene pad – en deze grens opnieuw “natuurlijk” maken door de natuurlijke loop van het water zichtbaar te maken.  

  • De geografische grens.  Een groen pad van Menen naar Spiere.
  • Roman Lassalle - Diploma – Afstudeerproject Ecole nationale supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL)
  • Bénédicte Grosjean, Pierre Bernard
  • Het tracé van de Spiere, de rivier tussen Mouscron, Tourcoing  en Wattrelos
  • September 2018 – januari 2019

Op veel plekken is de stedelijke grens tussen Mouscron en Tourcoing een plaats van verbanning en afscheiding, van braakland, van omheiningen enz. De grens volgt er nochtans, vanuit historisch oogpunt, de bedding van een rivier, die nu onder de grond zit. Er doen zich vaak overstromingen voor.
Deze geografische bedding zou verschillende functies kunnen verenigen, het stromende water beter kunnen beheren, en kunnen fungeren als leidraad in plaats van barrière.

Het project beoogt de ononderbroken inrichting van een openbaar “groen (fiets)pad”, dat het tracé van de grens volgt, van Menen tot aan het Spierekanaal.
Het groene pad past zich aan naargelang het door stedelijk, agrarisch of waterrijk gebied loopt, maar het behoudt een constante leesbaarheid door middel van de beplanting, de materialen en de grondingrepen.    
Het groene pad zet in op een herontdekking van de grens als bedding van de Spiere: de rivier verzamelt het water van verschillende beken en stroomt langs buffers en fytosanitaire zuiveringslocaties.
Door de transformatie van de openbare ruimten zorgt het groene pad voor een opwaardering van nieuwe terreinen voor huisvesting of creëert het locaties voor handelszaken.

Dit voorstel kadert binnen het eerste schema van de Blauwe Ruimte (de corridors) door het toevoegen van een bijkomende mobiliteitsas op grote schaal tussen Menen en het Spierekanaal, die dwars door de grote rechthoek van de Blauwe Ruimte (Lille – Spiere – Kortrijk – Deûlémont) loopt.
Het project biedt eveneens de mogelijkheid om het grote publiek te wijzen op het historische belang van de waterlopen bij de ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio.
De ruimtelijke voorstellen zijn erop gericht om de banden tussen nabijgelegen buurten te versterken en de grenzen om te vormen tot een plek voor publieke continuïteit, dienstig voor tal van functies, van ecologie tot buurtwinkels.

Download
 

Downloadbaar bestand: