De polyvalente vallei. Een transversale herstructurering.

Een territoriale visie op een voldoende structurerende vallei – gebaseerd op een project van agro-landschap en waterbeheer – om de bestaande incompatibiliteiten tussen lokale projecten te overstijgen.

  • De polyvalente vallei. Een transversale herstructurering.
  • Romain Richou Diploma – Afstudeerproject Ecole nationale supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL)
  • Bénédicte Grosjean, Pierre Bernard
  • De Leievallei, tussen Deûlémont en Comines-Warneton
  • September 2019 – januari 2020

De Leievallei is een regio met op het eerste zicht tegengestelde uitdagingen: economische uitdagingen voor het transport en de belangrijke producerende bedrijventerreinen die de regio historisch kenmerken, ecologische uitdagingen (met natuurgebieden), toeristische uitdagingen, uitdagingen op het vlak van landbouw en huisvesting, industrieel en landelijk erfgoed enz. Vooral de kanaaloevers staan onder druk, met een sterke concurrentie wat betreft de bestemming ervan.

Het project bestaat uit een landschapsstructuur die transversaal op de vallei is georiënteerd, met het oog op een ontwikkeling in de diepte i.p.v. een lineaire ontwikkeling, wat een goed beheer van het afvloeiende water mogelijk maakt, met behulp van een systeem van hagen en populierenrijen die bescherming bieden tegen het zicht en de dominante wind, waardoor meer collectieve en beredeneerde landbouwmethodes kunnen worden gereguleerd. In deze visie op de vallei zou het interessant zijn om de gewenste woonuitbreidingen in landelijk gebied in Deûlémont te ontwikkelen in stroken die loodrecht op de Leie uitkomen; de door het aardappelbedrijf gevraagde uitbreidingen zouden meer in de diepte kunnen plaatsvinden op terreinen die rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.  

Dit voorstel is een uitwerking van een van de scenario’s die in de eerste “corridor”-studie van de Blauwe Ruimte (sept. 2017, cf. www...) werden geschetst: het scenario van de “mozaïekvallei”, waarbij de middelen in vraag werden gesteld opdat activiteiten en uitdagingen die weliswaar legitiem maar niet gemakkelijk verenigbaar zijn, rond en dankzij het water naast elkaar zouden kunnen bestaan.