De vallei van de Marque als “ecotoon”. De ecosysteemdiensten van de gronden in de tussenstad.

Ontwikkeling van de ecosysteemdiensten die de niet-bebouwde gronden leveren, via een poreus verstedelijkt weefsel in de vallei van de Marque.   

  • De vallei van de Marque als “ecotoon”. De ecosysteemdiensten van de gronden in de tussenstad.  
  • Agnès JULIEN - Diploma – Afstudeerproject - Ecole nationale supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL)
  • Bénédicte Grosjean, Pierre Bernard
  • De vallei van de Marque (Frankrijk), tussen Wasquehal en Villeneuve d'Ascq
  • September 2017 – januari 2018

De studie richt zich op de vallei van de Marque, als “tussenstad”, een open ruimte met geringe bebouwing tussen de agglomeratie Roubaix-Croix-Wasquehal in het noorden en de agglomeratie Lille in het zuiden. Ze toont aan dat deze ruimte wordt gekenmerkt door een “los weefsel” met niet-bebouwde terreinen, ongeacht of het verwaarloosde gronden, bouwland, waterrijke gebieden of randgebieden enz. betreft. De studie identificeert alle “ecosysteemdiensten” die deze terreinen kunnen leveren aan de omliggende verstedelijking, indien de poreusheid van het weefsel wordt gevaloriseerd in plaats van het op te vullen met gebouwen.

Het project bestaat uit de ontwikkeling van een “toolbox” om de ecosysteemkwaliteiten van de terreinen van de vallei beter te benutten: enscenering, ingebruikname, creatie van netwerken enz. Het doel is om de aanwezigheid van open gronden in verstedelijkt gebied te valoriseren en zo de door de bewoners gewaardeerde vorm van “los weefsel” in stand te houden.
Deze strategieën worden toegepast op een weinig bekende hydraulische site – een bekken ontstaan door een afgeschaft kanaalproject, in de vallei van de Marque – waar verschillende lokale opportuniteiten “gesystemiseerd” worden: een tuinbouwschool, verlaten drinkwaterputten, geothermie, korteketenproductie enz.  

Het project draagt bij tot verschillende doelstellingen van de Blauwe Ruimte:– zichtbaarheid geven aan het water en aan bijzondere sites, die specifiek verband houden met de hydrografische geschiedenis van de Eurometropool; – het project integreren in lokale leef-, productie-, vrijetijds-, onderwijssystemen enz.; - het behouden en ontwikkelen van de ecologische functies van water, door een meer algemene reflectie over open terreinen in een diffuse omgeving.