Eurometropolitane Blauwe Ruimte

De valleien en ruimtes van/langs de waterwegen zijn de verbindende lijnen die onder de drie ‘versants’ en doorheen de verspreide verstedelijking van de Eurometropool lopen. In deze ‘blauwe ruimte’ maakt de som van initiatieven en projecten van burgers, verenigingen, publieke en private actoren en bedrijven, de metropolitane ontwikkeling tastbaar en concreet.

Elke nieuwe ontwikkeling voegt kwaliteiten toe aan het bestaande, én omgekeerd. De focus verschuift van de verdere consumptie van landschap naar de herontwikkeling van beschikbare ruimte. De “Eurometropolitane Blauwe Ruimte” wordt de metropolitane figuur die de verdere consumptie van landschap tegen gaat. Het is het platform voor experiment – voor de toekomst.

Het project voor de “Eurometropolitane Blauwe Ruimte” werd ontwikkeld tussen april en december 2014. Het bouwt verder op de aanbevelingen, inzichten en ideeën ontwikkeld tijdens het Internationaal Atelier Eurometropolis (voorjaar 2013), en in de nota ‘Park van de Eurometropool’ geschreven door Pierre Got, Karel Debaere en Oriol Clos (februari 2014)

Van april tot mei 2014 werden de kennis, lopende projecten en prioriteiten in kaart gebracht én werden mogelijke ontwikkelingsrichtingen geschetst, tijdens twee coproductie-ateliers met stedenbouwkundigen en andere experten uit de regio (partners). Hierop volgde een reeks van kleinere workshops en bilaterale gesprekken met partners
en actoren (juni tot september 2014). Tijdens het najaar van 2014 werd het project aangescherpt en verfijnd via een reeks presentaties en gesprekken met de Blauw-Groene commissie, het Forum van de Eurometropool. Gedurende het hele proces werd de ontwikkeling van het project begeleid en gevoed door het Atelier 2030. Op geregelde tijdstippen werd ook overlegd met de auteurs van de nota ‘Park van de Eurometropool’. Onze speciale dank en waardering gaat in het bijzonder naar Pierre Got, die tot zijn plots heengaan een kritische en motiverende sparring partner was voor de ontwikkeling van dit project.