Hoe kan de ontwikkeling van zachte mobiliteit in een grensoverschrijdend gebied worden bevorderd?

De Eurometropool wil het fietspotentieel van het Blauwe Park versterken door in te zetten op zachte mobiliteit: de vermenging van het dagelijks en het recreatieve gebruik van de fiets aanmoedigen door de grensoverschrijdende koppeling van fietspaden en fietssnelwegen op de Frans-Belgische grens.

In dit kader hebben vier studenten van de Université de Lille (IAUL - Institut d’Aménagement et d'Urbanisme de Lille)  een studie uitgevoerd over "grensoverschrijdende fietsverbindingen in de Eurometropool", in samenhang met het Blauwe Park, meer bepaald de Blauwe Ruit.  

Ze onderzochten de haalbaarheid van bepaalde fietstrajecten, meer bepaald tussen Lille en Tournai via bedrijventerreinen, tussen Kortrijk ( de Blauwe Ruit), Moeskroen en Tourcoing/Wattrelos richting Lille. 

Ze vergeleken ook de reglementeringen, het type gebruik van de fietsroutes en de inrichtingen. 

Een Frans-Belgische verklarende woordenlijst  werd opgesteld  zodat de actoren elkaar gemakkelijk kunnen begrijpen en er geen misverstanden ontstaan omtrent de gebruikte terminologie, zodat men tot gemeenschappelijke oplossingen kan komen.