Kanaalstad. Over het gewone, het buitengewone en het andere (2006)

In 2003 deed zich de opportuniteit voor om de kanaalzone Roeselare-Leie in het Europese Interreg IIIB-project Canal Link op te nemen. Hierdoor konden Europese middelen worden gegenereerd om een gebiedsvisie op te maken voor het kanaal Roeselare – Leie. De gebiedsvisie is uitgewerkt door onderzoekers van de KULeuven en WVI en vormt op vandaag de ruggengraat voor de uitbouw van verdere acties in het projectgebied

Het kanaal Roeselare-Leie heeft een belangrijke rol gespeeld in de industriële ontwikkeling van de streek. Tot op vandaag blijft het kanaal een niet te onderschatten economische functie vervullen. Ondanks het sterk geïndustrialiseerde karakter van de kanaalzone beschikt het gebied toch nog over een aantal open ruimtes en groene zones. Er kan echter niet worden ontkend dat de kanaalzone onder druk staat (o.a. door de vraag naar verdere industriële uitbreiding) en met een aantal problemen wordt geconfronteerd.

Een kwalitatieve revitalisering van de kanaalzone met oog voor de verschillende activiteiten, functies en potenties van het gebied drong zich op. Vanuit het Streekplatform Roeselare-Tielt –ondertussen RESOC Midden-West-Vlaanderen- bestond al in 2000 de vraag om aan een betere ruimtelijke integratie van de kanaalzone te werken.

In 2003 deed zich de opportuniteit voor om de kanaalzone Roeselare-Leie in het Europese Interreg IIIB-project Canal Link op te nemen. Hierdoor konden Europese middelen worden gegenereerd om een gebiedsvisie op te maken voor het kanaal Roeselare – Leie. De gebiedsvisie is uitgewerkt door onderzoekers van de KULeuven en WVI en vormt op vandaag de ruggengraat voor de uitbouw van verdere acties in het projectgebied.

Een eerste actie bestond erin de gebiedsvisie te verfijnen in het deelgebied Izegem – Ingelmunster. Zowel vanuit Izegem als Ingelmunster was er de vraag om de kwalitatieve aspecten van een mogelijke reconversie van een aantal oude industriële zones te bestuderen. Om deze problematiek verder te onderzoeken werd een intensieve achtdaagse workshop georganiseerd, met acht internationale (landschaps)architecten o.l.v. Michiel Dehaene en Kaat Boon van de onderzoeksgroep OSA-KULeuven. De workshop kaderde eveneens in het Europese Interreg IIIB-project Canal Link.

De resultaten van de workshop liggen voor U en bieden een brede waaier aan initiatieven voor de verdere geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling van Izegem en Ingelmunster.

Deze publicatie kadert in de reeks “Gebiedsgericht beleid in de praktijk”. Een initiatief van de Gebiedsgerichte Werking van de provincie West-Vlaanderen.

Download de studie