Springschool Capillairen

Gedurende één week (pasen 2017) hebben studenten de thema’s van de Blauwe Ruimte geëxploreerd terwijl ze in interactie gingen met het territorium, haar lokale kennis en actoren.

Case studies: la Rhosnes, Gaverbeek, la Marque rivière

Case studies: la Rhosnes, Gaverbeek, la Marque rivière

De springschool is een belangrijk moment van participatie en de constructie van de Blauwe Ruimte, als van veldwerk, ontwikkeling van ruimtelijke strategieën en prototypen gerelateerd aan het thema van water.

Met de bijdrage van lokale universiteiten (UCL Tournai, Universiteit Gent, ENSAP Lille) integreerde de springschool ook studenten (in architectuur, ingenieurswetenschappen, landschap, sociale wetenschappen, visuele kunst) en anderen van buitenlandse universiteiten (als EPF Lausanne en IUA Venetië).

Download de studie