Open Call for ideas

“Open Call for ideas”: wat is dit?

“Open Call for ideas” is een wedstrijd georganiseerd door het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en zijn 14 partners, met als doel concrete inrichtingsvoorstellen uit te werken binnen het Blauwe Park, een netwerk van zachte ruimtelijke verbindingen die de mensen in contact brengen met het water en de natuur.

Het organisatiecomité stelt studenten voor om kleine projecten in te dienen om 3 sites van het Blauwe Park van de Eurometropool op te waarderen.

“Ecologie” en “solidariteit” moeten hierbij centraal staan. De projecten moeten financieel haalbaar zijn en op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.

De wedstrijd vloeit voort uit de dynamiek van de Summerschools m.b.t. de corridors (2016), de fijnmazige netwerken (capillairen) (2017) en de ondergrondse waterbekkens (2017) in het Blauwe Park, onder leiding van Paola Viganò en haar team: Chiara Cavalieri, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Michael Stas, Studio Paola Viganò.

Voor wie?

 “Open Call for ideas” is bedoeld voor alle studenten die een opleiding volgen binnen de disciplines stedenbouw of architectuur.

Deze studenten moeten tijdens het academiejaar 2018-2019 ingeschreven zijn bij een instelling voor hoger onderwijs die deze disciplines aanbiedt.

Over welke 3 sites gaat het?

 “Open Call for ideas” ging van start met een projectoproep die in de 3 deelregio's van de Eurometropool werd gelanceerd op 22.03.2019 tijdens Wereldwaterdag, publiek moment van het Blauwe Park.

Het organisatiecomité selecteerde 1 site per deelregio. Voor elke site gelden ecologische specificiteiten, maar ook voorwaarden en vereisten van de lokale overheid die de kandidaten moeten naleven.

De 3 geselecteerde sites zijn:

    • Reutelbeek in Geluwe (Vlaanderen – LEIEDAL)
    • De zone van Léaucourt en Obigies in Pecq (Wallonië – IDETA)
    • Het stroomgebied van de Libaude in Les Weppes (Frankrijk – MEL)

De kandidaten moeten na hun inschrijving één van de 3 sites kiezen. Voor en na hun inschrijving zullen hen documenten worden bezorgd met een beschrijving van de sites, het Blauwe Park en de Eurometropool.

3 sites (carte: Studio 018, Paola Viganò, wijzigingen agentschap)

3 sites

Wanneer?

 “Open Call for ideas” wordt gelanceerd op 1 juli 2019. Vanaf die datum kunnen de studenten zich inschrijven op de website van het Blauwe Park en hebben ze tot 8 oktober 2019 om 23u59 de tijd om hun projecten in te dienen. De uiterste inschrijfdatum is 15 september 2019 om 23:59.

  • 15 september: uiterste inschrijvingsdatum
  • 8 oktober: indienen projecten

Heb je nog vragen?

Dan kan je die hier stellen!

Reeds gestelde vragen:

 

Ik was student tijdens het voorbije schooljaar ( 2017-2018) en dat ben ik weer vanaf september 2019. Mag ik me inschrijven?

Antwoord: Ja, onder voorbehoud dat je ons een getuigschrift of diploma bezorgt van het schooljaar 2017 – 2018, alsook een inschrijvingsbewijs voor het komende schooljaar.

 

Mijn getuigschrift is noch in het Frans noch in het Nederlands. Laat ik dit vertalen alvorens me in te schrijven?

Antwoord: Indien mogelijk, graag.  Maar het is geen verplichting.

 

 

------

De zone van Léaucourt en Obigies in Pecq: 

Het document "Dossier_Pecq_FR" definieert het perceel "D659E" als actieruimte, maar op het kadastrale plan lijkt het perceel beperkt te zijn tot het gebouw van het ‘Maison de Léaucourt.’

Op welk deel zou de uitbreiding kunnen ?

Antwoord: Het gebied is inderdaad beperkt, we hadden gedacht aan een uitbreiding van het gebouw aan het terrasgedeelte terwijl er ruimte blijft voor de doorgang van voertuigen.

Wat niet kadastraal is, maakt deel uit van het publieke domein. Het is voor de gemeente altijd mogelijk om een deel kadastraal publiek domein te maken.

Het terrasgedeelte bevindt zich in agrarische zone in een perimeter van landschapsbelang, de rechterkant van het gebouw bevindt zich in landelijk woongebied.

Sommige herinrichtingen ter hoogte van de ingang van de parking  kunnen worden overwogen ter uitbreiding mits deze in overeenstemming blijft met het natuurgebied.

Hieronder vindt u de luchtfoto en een zicht ter plaatse.

Vue aérienne de la maison de Léaucourt
Luchtfoto van het "Maison de Léaucourt", Pecq
​​​​​
vue de la place Léaucourt Pecq
Een zicht ter plaatse van het "Maison de Léaucourt", Pecq

 

 Betreffende de gevraagde brug, moeten we ons beperken tot een voorstel van doorgang of moeten we deze nauwkeuriger projecteren?

 

Antwoord :  Het zou interessant zijn om de inrichting precies te projecteren ( soort brug, toegang, …)

Betreffende de uitbreiding van de huidige brasserie, moet het huidige gebouw aan het nieuwe palen ? Bestaan er plannen van het gebouw ten einde deze te integreren in een realistische tekening ?

Antwoord : Betreffende de uitbreiding, deze hoeft niet persé aanpalend te zijn maar een toegang tussen de 2 gebouwen zou interessante zijn, steeds rekening houdende met de beperkingen van het terrein.

Plan Maison de Léaucourt, Pecq
Plannen van het maison de Léaucourt, Pecq

-----

Reutelbeek, Geluwe

Zijn er deelplannen ( ! vérifiés ‘plans coupés auprès de Maarten où Nath !) beschikbaar of moeten we die zelf zoeken of maken ?

Antwoord : Wij hebben helaas die plannen niet ter beschikking.  We verwijzen u door naar  https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/digitaal-hoogtemodel-dhmv waarop je dergelijke documenten kan vinden.  Weliswaar enkel in het Nederlands.

 

Weerhouden inzendingen

De jury weerhield twee inzendingen. Je kan hun voorstel hieronder vinden.

Groep 2

groep 2