Het blauwe park van de eurometropool

Het boek "Het blauwe park van de Eurometropool" beschrijft de uitdagingen en kansen voor het uitbouwen van een groen-blauwe ruimte in de grensregio.

Introductie

De Eurometropool Lille - Kortrijk -Tournai* is tien jaar geleden opgericht met het doel om de grenzen tussen de landen geleidelijk aan uit te gommen en een metropool te worden die voldoende groot is om op Europees vlak meer gewicht te krijgen. Wij willen een stukje Europa maken, niet met grote woorden, maar in de praktijk.


De partners van de Eurometropool hebben onderzocht welk project we kunnen realiseren dat de Franse, Vlaamse en Waalse bewoners van de eurometropool de kans zou geven om hun buren beter te leren kennen. Een project dat een aanzet zou kunnen vormen voor echte samenwerking over de grenzen heen.

De uitkomst van deze zoektocht is “het blauwe park van de eurometropool”.

capillairen

Denken, dromen, doen

We stellen vast dat er heel wat uitdagingen liggen rond het water. Maar ook stellen we vast dat er al heel wat gebeurt in en rond deze blauwe ruimte.

We hebben de voorbije tijd met de werkgroep, met studenten en met bevlogen onderzoekers onze verbeelding aan het werk gezet, op zoek naar wat het blauwe park zou kunnen worden.

Dit is ook de inzet van deze publicatie: als je realisaties, plannen, ambitie en dromen intelligent verbindt, dan kan je iets heel bijzonder realiseren: het blauwe park van de eurometropool.

Blauw

Blauw slaat op het netwerk van rivieren, kanalen, beken en grachten waarmee onze streek dooraderd is én ook op onze ondergrondse waterlagen waaruit wij ons met water bevoorraden. Water trekt zich niets aan van staatkundige grenzen. Water vloeit zonder onderbrekingen en laat mensen, dieren en planten toe om zich langs de oevers grenzeloos te bewegen.

De eurometropool moet kunnen beschikken over een robuust watersysteem dat in staat is om klimaat- en andere schokken op te vangen. Dit watersysteem beschermt de ecosystemen, beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater. Het watersysteem voorziet in irrigatie en drainage. Blauw staat ook voor het netwerk van rivieren en kanalen als belangrijk transportnetwerk en ruimte voor waterrecreatie.

Park

Park refereert naar groene ruimte, een ruimte voor rust, ontspanning, feest en cultuur. Een groene ruimte waar de mensen van de eurometropool nood aan hebben en waar nu op verschillende plaatsen al volop aan gewerkt wordt. Een park vol met wandelwegen, fietsroutes en ecologische corridors. Een park waar wij van het water, de boten, het vissen kunnen genieten. Een park dat ons samenbrengt.

Grensoverschrijdend

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een Frans-Belgische grensregio met 152 gemeenten. Het gebied omvat delen van Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië. De Eurometropool is ook een EGTS, een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, een samenwerkingsverband met 14 partners.


Door grensoverschrijdende samenwerking wil de Eurometropool een stukje Europa realiseren. Hierdoor kan deze regio ook een sterkere metropool worden in Europa.


De Eurometropool verzamelt de krachten van de Franse en Belgische regio’s: politici, instituties, openbare diensten en het middenveld - bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars ...- om samen actie te ondernemen voor de bewoners van de Frans- Belgische regio.